krok

 

Osobní koučování

První krok k řešení a potřebné změně bývá nejtěžší. Provedeme vás procesem překonávání nefunkčních stereotypů.

Individuální rozvoj osobnosti formou rozhovoru, cíleného dotazování, iniciace a podpory na základě předem definovaných cílů.
Koučování se nezaměřuje na chyby, které se staly, ale na příležitosti, které přijdou. Zkvalitňuje vnímání reality a zvyšuje zodpovědnost koučovaného.
Pomáhá koučovanému překonat vnitřní a vnější bariéry.
Uvolňuje potenciál člověka a umožňuje mu tak maximalizovat výkon.
Koučování pomáhá učit se, nastavuje proces učení se a předávání znalostí, jak řešit určitý úkol a jak se chovat v daném prostředí.

 

Naše myšlenky jsou naším osudem. (F. Nietzsche)